Turvallisuus ja hyvinvointi on jokaisen työpaikalla työskentelevän asia

LK Porras panostaa työturvallisuuteen, joka heijastuu koko toimintaamme. Teollisuudessa yhteistyö muiden yritysten kanssa korostaa tarvetta turvallisille työympäristöille. Pyrimme vahvaan työturvallisuuskulttuuriin, joka edistää henkilöstön hyvinvointia ja tekee yhteistyöstä tuloksellisempaa.

Teollisuusala on tunnettu monista mahdollisuuksistaan, mutta myös haasteistaan, erityisesti työturvallisuuden suhteen. Työturvallisuus onkin tärkeässä roolissa LK Portaalla, koska hyvä työturvallisuus heijastuu kaikkeen toimintaamme niin työpaikan sisällä mutta myös toimittamiemme tuotteiden kautta.

Teollisuuden tuotanto ja niin myös LK Porras on osa laajempaa verkostoa, jossa eri toimialojen yritykset ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tässä yhteydessä korostuu työturvallisuuden tärkeys, erityisesti silloin kun eri yritykset työskentelevät yhdessä samalla työmaalla tai toteuttavat projekteja yhteistyössä.

LK Porras pyrkii luomaan vahvaa työturvallisuuskulttuuria, joka vaikuttaa työntekijöiden osaamiseen, asenteisiin ja käyttäytymiseen turvallisuuskysymyksissä. Tällainen kulttuuri edistää henkilöstön työhyvinvointia ja tekee yhteistyöstä tuloksellisempaa. Etenkin LK Portaan tuotannon puolella tehdään jatkuvasti työtä turvallisemman työskentelyn eteen ja etsitään parempia ja turvallisempia toimintatapoja. Teollisuuden hallitiloissa onkin usein erityisiä riskejä, jotka vaativat huolellista suunnittelua, valvontaa ja toimintaa. Työturvallisuuskulttuuria kehitetään LK Portaalla yhteisön sisällä työskenneltäessä ja vuorovaikutuksessa kaikkien osapuolten kanssa.

Asennuskeikoilla turvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota

Portaiden ja muiden terästuotteiden asennukset ovat olennainen osa monia projektejamme ja työturvallisuus työmailla lähtee jo ihan kuorman purusta ja haalauksesta lähtien. Portaita asentaessa ammattitaito on tärkeässä roolissa ja myös muut työmaan käyttäjät pitää ottaa huomioon monessa vaiheessa. Portaita asentaessa ollaan usein myös korkealla, jolloin onkin ensiarvoisen tärkeää tietää miten ja miksi asioita tehdään ja kiinnitetään huomiota turvalliseen tekemiseen.  Asianmukaisesti asennetut portaat ovat keskeinen tekijä työntekijöiden ja kaikkien käyttäjien turvallisuuden varmistamisessa kohteissa jatkossakin.

Mielen hyvinvointi tärkeässä roolissa kokonaisturvallisuudessa

Työturvallisuus ei kuitenkaan rajoitu pelkästään fyysiseen turvallisuuteen. Myös työntekijöiden mielen hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää ja tämä heijastuu usein myös fyysiseen turvallisuuteen. Tarjoamme kattavaa tukea ja resursseja työntekijöillemme, jotta he voivat tuntea olonsa turvalliseksi työskennellessämme LK Portaalla. ”Mitä kuuluu?” onkin yksi tärkeimmistä kysymyksistä niin työpaikalla kuin muuallakin. Turvallisuus ja hyvinvointi on jokaisen työpaikalla työskentelevän asia.

Työturvallisuus teollisuudessa on kokonaisvaltainen pyrkimys, joka vaatii sitoutumista ja yhteistyötä kaikilta osapuolilta. LK Porras on ylpeä siitä, että voimme olla mukana edistämässä turvallisuutta teollisuusympäristöissä. Yhdessä voimme tehdä teollisuusalan työympäristöstä entistä turvallisemman ja viihtyisämmän kaikille.

Säästövinkit porrasprojekteihin

Miten porrasprojekti toteutetaan niin, että turhia tai yllättäviä kuluja ei synny? Katso LK Portaan tuotantopäällikön Tuomas Monnin viisi vinkkiä.

Edullisin ja laadukkain porrasratkaisu löytyy, kun projekti suunnitellaan huolellisesti. “Kun otetaan huomioon kustannukset, turvallisuus ja käyttötarkoitus, voidaan välttää tarpeettomat muutostyöt ja varmistaa projektin sujuvuus”, Monni sanoo.

LK Porras auttaa mielellään parhaan ratkaisun löytämisessä. LK Porras myös kehittää jatkuvasti työkaluja, jotka auttavat porrasprojektin suunnittelussa. Tällä hetkellä asiakkaamme saavat jo tarjouksen mukana 3D-mallin tarjotuista tuotteista. Se selkeyttää projektia ja mahdollistaa myös nopeat toimitukset.

1. Käyttötarkoitus

Ensimmäiseksi valitaan sopiva tuote portaan käyttötarkoitusta ajatellen. Juuri tämä vaihe vaikuttaa merkittävimmin portaan hintaan. Onko kyseessä siis esimerkiksi näyttävä porras, joka vaikuttaa huomattavasti rakennuksen ulkonäköön, vai hätäpoistumistie?

“Esimerkiksi hätäpoistumisteiden kohdalla voidaan usein valita edullisempia tuote- ja pintakäsittelyratkaisuja”, Tuomas Monni kertoo.

Toisaalta on myös syytä huomioida tuotteiden elinkaarikustannukset. Esimerkiksi kuumasinkitty pintakäsittely osoittautuu pitkällä tähtäimellä kustannustehokkaaksi: kuumasinkitty porras kestää vuosikymmeniä ilman suurempia huoltotoimia.

2. Porrasmalli

Käyttötarkoituksen lisäksi hintaan vaikuttaa se, minkälainen porrasmalli kohteeseen valitaan – eri porrasmallien välillä on merkittäviä hintaeroja. Esimerkiksi porrastornin ja kierreportaan välillä voi olla huomattava ero.

Kierreportaat ovat usein kustannustehokkaampi vaihtoehto, jos niiden käyttö on mahdollista. Kierreporras voi tulla jopa 40 prosenttia edullisemmaksi kuin porrastorni. Katso lisätietoja aiemmasta “Porrastorni vai kierreporras?” -artikkelistamme.

3. Materiaali

Materiaalivalintakin vaikuttaa olennaisesti kustannuksiin. Materiaali on myös turvallisuuskysymys.

Esimerkiksi ritiläportaat ovat usein hyvä valinta sekä turvallisuuden että kustannusten näkökulmasta: “Ne eivät muutu liukkaiksi talvella, ja lumi putoaa niiden läpi helposti, mikä lisää turvallisuutta ja vähentää huollon tarvetta.”

4. Suunnittelu

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” -sanonta pätee erityisesti porrasprojekteissa.

“On kriittistä, että kaikki suunnitellaan huolellisesti ensimmäisellä yrittämällä, jotta vältytään myöhemmiltä muutos- ja lisätöiltä”, Monni sanoo. “Huolellisella suunnittelulla varmistetaan, että projekti etenee sujuvasti ja että lopputulos palvelee käyttäjiä vuosikymmeniä.”

Tarkan suunnittelun perustana on luotettavat lähtötiedot, kuten korkeusmittaukset ja tilan tarkat mitat. LK Porras tarjoaa asikkaille myös “avaimet käteen” -paketteja, jolloin mittauksetkin tehdään LK Portaan toimesta.

Tärkeää on huomioida myös asennusvaihe. Portaan asennus sujuu hyvin, kun rakennusvaiheessa on osattu huomioida portaan tartunnat. Portaan kiinnittäminen erilaisiin materiaaleihin onnistuu, mutta jotkut materiaalit saattavat vaatia lisäosien valmistamista.

5. Tarkistus

Kun porrasprojekti on edennyt siihen vaiheeseen, että asiakas saa nähtäväkseen piirustukset, ne on syytä käydä läpi perusteellisesti ennen niiden hyväksymistä. Tätä Monni pitää olennaisena osana projektin onnistumisen kannalta.

Kun piirustuksia tarkistetaan, on tärkeää ottaa huomioon kaikki tilan elementit – myös ne, joita ei vielä ole asennettu, kuten ilmanvaihtoputket tai seinien levytys.

“Kun porrasprojekti toteutetaan huolellisesti, voidaan saavuttaa sekä kustannustehokkuus että turvallisuus”, Monni summaa.

Esikoululaisia vierailulla LK Portaalla

”Miten porras saadaan paikalleen? Paljonko porras maksaa? Kauanko menee tehdä porras?” Muun muassa näitä kysymyksiä kuulimme, kun paikalliset eskarilaiset tutustuivat LK Portaan toimintaan.

Viime viikolla paikallinen Leppäkertun koulun eskariryhmä Tähdet vieraili LK Portaalla. Aiemmin he olivat tutustuneet paikalliseen vanhainkotiin, mutta nyt oli vuorossa hieman erilainen yritys. Innokkaat eskarilaiset saivat nähdä koko prosessin suunnittelusta valmistukseen, kun koko ryhmä tutustui myös tuotantotiloihin.

Vierailu alkoi yrityksen pihalla, jossa heitä odotti lyhyt esittely yrityksen toiminnasta. Sen jälkeen heille jaettiin huomioliivit ja suojalasit, ja lähdettiin kierrokselle. Jo ulkona heräsi teräviä ja olennaisia kysymyksiä: ”miten portaat saadaan paikalle?” LK Portaan Tero Eklund ja Kimmo Kaltiala vastasivat, että portaat asennetaan yleensä asentajien toimesta osista kasaten, ja usein tarvitaan myös nosturia. Tässä vaiheessa tutustuttiin myös trukkiin, jota tarvitaan usein tuotannossa, ja sen toiminta herätti paljon kiinnostusta. Ulkona käytiin vielä läpi erilaisia tuotteita ja selitettiin erilaisten pintakäsittelyjen erot sekä käytiin läpi lasten kysymyksiä.

Tuotantotiloissa eskarilaiset pääsivät näkemään monipuolisesti erilaisia työvaiheita. He seurasivat kiinnostuneina, miten erilaiset koneet toimivat ja millainen prosessi portaiden valmistus on. Erästä eskarilaista pohditutti kaareva käsijohde, ja siihen saatiin konkreettinen vastaus, kun Kimmo ja Tero esittelivät taivutuskonetta. Sekä eskarilaisia että opettajia kiinnosti, miten LK Portaalle pääsee töihin ja Kimmo ja Tero kertoivat omista poluistaan LK Portaalle.

Vierailun kohokohta oli tapaaminen suunnittelijan kanssa. Konetekniikan diplomi-insinööri ja asiantuntija Tuomas Salomäki LK Portaalta kertoi lapsille innostavasti työstään ja siitä, miten hän suunnittelee portaikkoja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Lapset esittivät uteliaita kysymyksiä ja kuuntelivat tarkkaavaisina Tuomasta. Hänen esityksensä herätti ihastusta, kun hän näytti, miten erilaiselta asiat näyttävät tietokoneen ruudulla, ja kuinka tärkeää esimerkiksi mittaaminen ja matematiikka ovat. ”Tietokoneen näytöltä on hankala sanoa, onko jokin asia pieni vai iso. Tämä on vähän niin kuin Minecraft”, demonstroi Tuomas.

Lapset saivat paljon uusia oivalluksia esityksestä. He saivat auttaa Tuomasta piirtämään erilaisia portaita ja Seppo, kuten lapset erään talon asukkaan nimesivät, sai upeat pinkit kierreportaat ja siniset suorat portaat taloonsa yhteistyössä suunnittelijan kanssa. Tuomas kertoi vielä mielenkiintoisimmista työtehtävistään ja projekteistaan sekä siitä, mikä on parasta insinöörinä toimimisessa.

Vierailun päätteeksi nautittiin pillimehut ja keksit ja eskarilaiset saivat mukaansa pieniä tarroja yrityksen logolla varustettuna. Kun heiltä kysyttiin, mikä oli parasta vierailussa, vastaus oli yksimielinen: ”kaikki!” Reilu puolet lapsista oli jo sitä mieltä, että heistä tulee isona insinöörejä tai hitsaajia.

LK Portaan hallinnosta vastaava Sonja Monni kertoi, että he olivat iloisia voidessaan tarjota eskarilaisille mahdollisuuden tutustua heidän toimintaansa.

”Eskarilaiset olivat todella innostuneita vierailusta. Toivottavasti LK Portaasta puhutaan perheissä enemmän nyt”, Sonja kertoo.

Tyytyväisinä ja innostuneina eskarilaiset lähtivät takaisin kouluun, uusia kokemuksia ja tietoa taskussaan. Toivottavasti vierailu oli opettavainen ja innostava kokemus eskarilaisille, ja se antoi heille arvokasta tietoa erilaisista ammateista ja yritystoiminnasta. Kiitos vierailusta!

Pekka Halosen akatemia – saneerauskohde

Lue alta, millaiset portaat ja suojakehät asennettiin Tuusulaan Pekka Halosen akatemialle.

Tero Eklund ja Kimmo Kaltiala: uusia tehtäviä

Tero Eklund ja Kimmo Kaltiala ovat molemmat olleet töissä LK Portaalla monta vuotta: Eklund 5,5 vuotta ja Kaltiala 5 vuotta. Heidän työnkuvansa ovat laajentuneet vuosien mittaan, ja molemmat saivat hiljattain uusia tehtäviä.

Leppävirtalainen Eklund aloitti työt LK Portaalla pakkaamossa: “Lähetystä ja trukkihommaa ja muuta”, hän kuvailee. Vähitellen hän siirtyi tuotannon työnjohtoon.

Tero Eklund

Logistiikasta hän on vastannut jo jonkin aikaa, eli hän on huolehtinut tuotteiden lähetyksestä ja pintakäsittelyiden järjestämisestä.

Tämän vuoden alusta asti hänen vastuullaan on olleet myös materiaalien ostot ja muut hankinnat.

Ennen LK Portaalle siirtymistä Eklund on ollut monenlaisissa töissä. “Olen tehnyt rakennushommia, metallialan hommia ynnä muita tehdastöitä”, hän kuvailee.

Kimmo Kaltiala saapui LK Portaalle ensin kesätöihin kiireapulaiseksi. “Tero tarvitsi pakkaamossa kaveria, ja sitä kautta otin pakkaamon ja lähettämön vastuulle.” Nyt hän on saanut vastuulleen tuotannon työnjohdon, mitä ennen hän toimi reilun vuoden varaston ja pakkaamon työnjohtajana.

Kimmo Kaltiala

Alun perin kokkikoulun käynyt Kaltiala työskenteli myös pitkään liikenneopettajan omassa autokoulussaan. Hänkin on alun perin Leppävirralta ja käy töissä Kuopiosta käsin.

Molemmat ovat viihtyneet LK Portaalla. “LK Porras on ollut reilu ja joustava työnantaja”, sanoo Eklund. Myös Kaltiala arvostaa samoja asioita. “Työntekijöitä kuunnellaan hyvin ja työpanosta arvostetaan”, hän lisää.

Kaltiala pitää siitä, että työntekijät saavat itse vaikuttaa siihen, miten työt hoidetaan ja kuvaillee LK Porrasta innovatiiviseksi. “Jännä nähdä, mitä seuraavat viisi vuotta tuovat tullessaan.”

Liian lyhyt porras ja muut haasteet – miten niistä on LK Portaalla selvitty?

Mitä tapahtuu, jos valmistettua porrasta ei saada paikan päällä kiinnitettyä seinään tai se ei ole tarpeeksi pitkä? Silloin etsitään paras mahdollinen ratkaisu ja hyödynnetään ammattitaitoa. Katso jutusta, minkälaisia ongelmia LK Portaalla on nähty, ja miten ne on ratkaistu.

LK Porras valmistaa huiman määrän portaita vuodessa, ja niitä asennetaan eri puolille Suomea. Ongelmia tulee vastaan vain satunnaisesti, mutta niitä kyllä tapahtuu – kuten kaikilla aloilla.

“Ihmisiä kun ollaan, virheitä voi sattua myynnissä, suunnittelussa, tuotannossa tai asennuksessa. Virheiden sattuessa punnitaan ammattitaito – miten hyvin ja nopeasti ongelmatilanteet saadaan korjattua”, sanoo Oskari Monni LK Portaan myynnistä.

LK Porras käyttää asennuksessa taitavia ja kokeneita tiimejä, jotka osaavat ratkaista haasteita lennossakin. Lisäksi LK Portaalla autetaan mielellään asiakkaita kaikissa porrastyypin valintaan, portaan tilaamiseen ja sen asentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Asiantuntemuksemme ja kokemuksemme myötä osaamme kertoa, mikä on paras ratkaisu kuhunkin kohteeseen.

Katso alta, minkälaisia haasteita vastaan tulee, ja miten LK Porras ne ratkaisee.

Porrasta ei saada kiinnitettyä

Monni sanoo, että teräsporras ei leiju eikä veny. Mitä se tarkoittaa? Porras täytyy saada kiinni seinään, ja sen mittojen on oltava kohdallaan. Juuri näihin kahteen asiaan liittyvät myös useimmiten haasteet asennuspaikalla.

Yleensä porras kiinnitetään betoniin tai puuhun, ja jos vastassa onkin terästä, kiinnitys ei onnistu samalla tavalla. Kiinnittäminen erilaisiin materiaaleihin aina onnistuu, mutta se saattaa vaatia lisäosien valmistamista.

Virheet mitoissa

Pienetkin virheet portaat mitoissa saattavat aiheuttaa suurta päänvaivaa, ja virheet usein havaitaan vasta asennuspaikalla. Mittavirheet ratkaistaan lisäosien avulla tai porrasta muokkaamalla. Kokonaan uuden tuotteen valmistaminen on erittäin harvinaista, mutta sekin saattaa äärimmäisen haastavassa tilanteessa tulla kyseeseen.

Virheet pakkaamossa

Porrasta pakatessakin sattuu joskus virheitä. Jos jokin osa puuttuu, ratkaisu kyllä löydetään. “Myyjäkin on käynyt kerran ajamassa puuttuvan tolpan Punkaharjulle, eikä asennus tai käyttöönotto viivästynyt lainkaan.”

Vinkkejä portaan tilaajalle

LK Portaalla ongelmat saadaan aina ratkaistua, mutta muutamat pienet asiat takaavat sen, että asennuksessa ei tule vastaan haasteita eikä viiveitä ja asiakas saa juuri haluamansa portaan.

Useimmiten ongelmat on onnistuttu ratkaisemaan niin, että asennus ei ole viivästynyt, mutta jos asennus sattuu kiireiselle sesongille tai etäisyydet ovat pitkiä, korjauksen tekeminen voi olla hitaampaa. Ja lisäksi parasta jälkeä tulee silloin, kun porrasta ei tarvitse muokata eikä siihen tarvita lisäosia.

Katso alta vinkkimme asiakkaille:

Kommunikaatio

Monni sanoo, että asiakkaan kanssa pidetään mielellään videopalaveri, että virheet päästään väistämään etukäteen.

“Kommunikaatio on tosi tärkeää, ja se, että saadaan viesteihin vastaukset. Jos rakennuskohteessa on jotain poikkeavaa, haasteita ei osata aina arvata. Aina tulee uusia juttuja”, Monni kuvailee.

On myös hyödyllistä ilmoittaa LK Portaalle, jos rakennuskohteessa on tapahtunut muutoksia portaan suunnittelun jälkeen.

Suunnittelu

Työmaalla täytyy olla jo paljon valmista ennen kuin porras voidaan asentaa – esimerkiksi pihojen täytyy olla valmiit. Tämä kannattaa huomioida asennuksen aikatauluttamisessa.

Kiinnityksiin löytyy myös monenlaisia ratkaisuja eri materiaalien mukaan, mutta esimerkiksi PVP-seinään täytyy asentaa kiinnityspuukot jo seinän pystytysvaiheessa. Portaiden ostamista ei siis kannata jättää siihen vaiheeseen, kun seinät on jo pystyssä.

Koko prosessi sujuu nopeasti, kun portaan asennuksen vaatimukset ja sille sopiva ajankohta huomioidaan hyvissä ajoin.

Apua 3D-malleista

3D-mallit auttavat merkittävästi erilaisten virheiden välttämisessä. LK Portaan oma LKDS-suunnittelujärjestelmä tuo prosessiin läpinäkyvyyttä: “Asiakas tietää jo tilatessa, minkä näköinen tuote on tulossa, ja esimerkiksi korkomuutokset voidaan tehdä helposti”, Monni kuvailee.

Rakennuslain muutoksen myötä kohteista tulee olla jatkossa 3D-mallit – ja kun portaan 3D-mallit voidaan sijoittaa asiakkaan 3D-malliin, virheet vähenevät.

Ota meihin yhteyttä, mikäli kaipaat tietoja erilaisista porrasratkaisuista, haluat kuulla lisää suunnittelujärjestelmästämme tai tehdä tarjouspyynnön!

Oulun opiskelija-asuntolan korkea kierreporras

Lue alta, millaiset portaat asennettiin Oulun kolmanneksi korkeimpaan asuinkerrostaloon.

Kotkan ”Käärijä” portaat sekä kierreporras valmistui alle seitsemässä viikossa

Lue alta, millaiset portaat LK Porras asensi Kotkaan vajaassa seitsemässä viikossa tilauksesta.

LK Portaan sponsoroima Otto Invenius loisti jälleen Holmenkollenilla

Ampumahiihtäjä Otto Invenius teki historiaa Holmenkollenilla Suvi Minkkisen kanssa: Suomi pääsi ensimmäistä kertaa palkintopaikalle parisekaviestissä. Lue jutusta Inveniuksen tuoreet kuulumiset huiman suorituksen jälkeen!

Sunnuntaina koettiin hurjan jännittäviä hetkiä ampumahiihdon maailmacupissa, ja tiukan kisan päätteeksi Otto Invenius ja Suvi Minkkinen suoriutuivat kolmannelle sijalle parisekaviestissä Oslon Holmenkollenilla.

Ampumahiihtocupeissa ei ole hetkeen Suomen mitalisuorituksia myöskään nähty, vaan edellisen kerran palkintokorokkeella nähtiin vuonna 2020 uransa lopettanut Kaisa Mäkäräinen. Eikä siinä kaikki – Suomen viestijoukkue ei ole yltänyt moisiin saavutuksiin 25 vuoteen!

Voiton kisassa vei Norja, ja toiseksi tuli Ruotsi.

”Eilinen kisa oli kyllä hieno. Jännitti hurjasti ja adrenaliinitaso nousi, mutta onnistuin. Hiihtäminen ei tuntunut pahalta, kun jalat pelasivat hyvin”, Otto Invenius kuvailee.

Ampuminen sujui, mutta viimeisen paikan viimeinen taulu sai hieman huolestumaan. ”Varapaukun aikana täristi ja pikkasen ehdin huolestua, mutta tulihan se sieltä alas.”

Kisassa oli mukana maailmantähtiä, ja yleisö kannusti heitä rajusti, mikä lisäsi haastavuutta. ”⁠Nyt tämä on koettu. Eiköhän se seuraava samanlainen koitos ole helpompi, kun tietää että onnistuminen on mahdollinen”, Invenius sanoo.

Sunnuntain voittoa Invenius ei vielä ehtinyt juuri juhlia, vaan heti kisan jälkeen Invenius ja Suvi Minkkinen joutuivat hurjaan pyöritykseen. ”Olihan melkoista meininkiä. Koko ajan tuntui siltä, että oltiin menossa väärään suuntaan ja kaikesta vähän myöhässä.” Lisäksi maanantaina oli oltava jo Oslon lentokentällä  aamuvarhain – seuraava etappi on Salt Lake Cityn kisat.

Seuraavat koitokset eivät vielä maanantaina olleet mielessä: ”Sen verran pää on vielä mukana eilisessä kisassa, ettei tässä pysty oikein ajattelemaan tulevia”, Invenius tunnusti.

LK Porras on Leppävirralta kotoisin olevan Otto Inveniuksen ylpeä sponsori. Katso täältä Oton aiempi haastattelu.

Porrastorni vai kierreporras?

Porrastornin ja kierreportaan käyttötarkoitus on sama, mutta kierreporras voi tulla jopa 40 prosenttia edullisemmaksi. Jani Sormunen LK Portaan myynnistä kertoo porrastornin ja kierreportaan eroista.

LK Porras valmistaa sekä kierreportaita että porrastorneja, mutta usein kierreporras on asiakkaan kannalta järkevämpi ratkaisu. Miksi? Kierreporras vie vähemmän tilaa ja sen valmistukseen menee vähemmän terästä.

Porrastorni puolestaan vie runsaammin tilaa ja vaatii järeämmän tukirungon kuin kierreporras. Näin porrastorni vaatii paljon terästä, ja tulee kalliimmaksi. Jos kierreportaisiin tarvitaan suojakehä, se on myös huomattavasti porrastornin suojakehää pienempi.

Sormunen mainitsee esimerkkinä asiakkaan, joka pyysi porrastornia. “Laskin myös kierreportaan hinnan, ja se tuli lähes puolet halvemmaksi.” Asiakas päätyi kierreportaaseen LK Portaan vinkistä. Sormusen kokemuksen perusteella kierreporras on käytännössä aina kustannustehokkaampi ratkaisu.

Miksi porrastorneja sitten käytetään? Usein kyseessä on mielikuva siitä, että tasoista ja suorista portaista koostuvaa porrastornia on helpompi käyttää. “Porrastorni voi olla perusteltu ratkaisu esimerkiksi palvelutaloissa, jos porrasta käyttävät huonosti liikkuvat tai heikosti näkevät ihmiset.”

Kierreporras ei kuitenkaan normaalikäytössä eroa porrastornista ja usein porrastorneja ja kierreportaita käytetään hätäuloskäyntinä. Lisäksi kierreporras on mahdollista valmistaa niinkin leveänä, että paarikuljetuskin onnistuu porrasta pitkin.

LK Portaalla porrastornin toimitusaika on tyypillisesti kahdeksan viikkoa ja kierreportaan toimitusaika kuusi viikkoa.

Lue täältä lisää LK Portaan kierreportaista ja muista tuotteista.

LK Porras

LK Porras Oy valmistaa, toimittaa ja asentaa teräskierreportaita, suoria teräsportaita ja niihin liittyviä rakenteita teollisuudelle ja rakentajille. Tuotteet valmistetaan Pohjois-Savossa Leppävirralla, jossa perheyrityksemme perustettiin vuonna 1974.

Valmistamme myös rappuralleja. Tilaa rappuralli kätevästi verkosta suoraan mittaan.

Katso videolta miten Suomen nopein porrastoimittaja toimii