Säästövinkit porrasprojekteihin

Miten porrasprojekti toteutetaan niin, että turhia tai yllättäviä kuluja ei synny? Katso LK Portaan tuotantopäällikön Tuomas Monnin viisi vinkkiä.

Edullisin ja laadukkain porrasratkaisu löytyy, kun projekti suunnitellaan huolellisesti. “Kun otetaan huomioon kustannukset, turvallisuus ja käyttötarkoitus, voidaan välttää tarpeettomat muutostyöt ja varmistaa projektin sujuvuus”, Monni sanoo.

LK Porras auttaa mielellään parhaan ratkaisun löytämisessä. LK Porras myös kehittää jatkuvasti työkaluja, jotka auttavat porrasprojektin suunnittelussa. Tällä hetkellä asiakkaamme saavat jo tarjouksen mukana 3D-mallin tarjotuista tuotteista. Se selkeyttää projektia ja mahdollistaa myös nopeat toimitukset.

1. Käyttötarkoitus

Ensimmäiseksi valitaan sopiva tuote portaan käyttötarkoitusta ajatellen. Juuri tämä vaihe vaikuttaa merkittävimmin portaan hintaan. Onko kyseessä siis esimerkiksi näyttävä porras, joka vaikuttaa huomattavasti rakennuksen ulkonäköön, vai hätäpoistumistie?

“Esimerkiksi hätäpoistumisteiden kohdalla voidaan usein valita edullisempia tuote- ja pintakäsittelyratkaisuja”, Tuomas Monni kertoo.

Toisaalta on myös syytä huomioida tuotteiden elinkaarikustannukset. Esimerkiksi kuumasinkitty pintakäsittely osoittautuu pitkällä tähtäimellä kustannustehokkaaksi: kuumasinkitty porras kestää vuosikymmeniä ilman suurempia huoltotoimia.

2. Porrasmalli

Käyttötarkoituksen lisäksi hintaan vaikuttaa se, minkälainen porrasmalli kohteeseen valitaan – eri porrasmallien välillä on merkittäviä hintaeroja. Esimerkiksi porrastornin ja kierreportaan välillä voi olla huomattava ero.

Kierreportaat ovat usein kustannustehokkaampi vaihtoehto, jos niiden käyttö on mahdollista. Kierreporras voi tulla jopa 40 prosenttia edullisemmaksi kuin porrastorni. Katso lisätietoja aiemmasta “Porrastorni vai kierreporras?” -artikkelistamme.

3. Materiaali

Materiaalivalintakin vaikuttaa olennaisesti kustannuksiin. Materiaali on myös turvallisuuskysymys.

Esimerkiksi ritiläportaat ovat usein hyvä valinta sekä turvallisuuden että kustannusten näkökulmasta: “Ne eivät muutu liukkaiksi talvella, ja lumi putoaa niiden läpi helposti, mikä lisää turvallisuutta ja vähentää huollon tarvetta.”

4. Suunnittelu

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” -sanonta pätee erityisesti porrasprojekteissa.

“On kriittistä, että kaikki suunnitellaan huolellisesti ensimmäisellä yrittämällä, jotta vältytään myöhemmiltä muutos- ja lisätöiltä”, Monni sanoo. “Huolellisella suunnittelulla varmistetaan, että projekti etenee sujuvasti ja että lopputulos palvelee käyttäjiä vuosikymmeniä.”

Tarkan suunnittelun perustana on luotettavat lähtötiedot, kuten korkeusmittaukset ja tilan tarkat mitat. LK Porras tarjoaa asikkaille myös “avaimet käteen” -paketteja, jolloin mittauksetkin tehdään LK Portaan toimesta.

Tärkeää on huomioida myös asennusvaihe. Portaan asennus sujuu hyvin, kun rakennusvaiheessa on osattu huomioida portaan tartunnat. Portaan kiinnittäminen erilaisiin materiaaleihin onnistuu, mutta jotkut materiaalit saattavat vaatia lisäosien valmistamista.

5. Tarkistus

Kun porrasprojekti on edennyt siihen vaiheeseen, että asiakas saa nähtäväkseen piirustukset, ne on syytä käydä läpi perusteellisesti ennen niiden hyväksymistä. Tätä Monni pitää olennaisena osana projektin onnistumisen kannalta.

Kun piirustuksia tarkistetaan, on tärkeää ottaa huomioon kaikki tilan elementit – myös ne, joita ei vielä ole asennettu, kuten ilmanvaihtoputket tai seinien levytys.

“Kun porrasprojekti toteutetaan huolellisesti, voidaan saavuttaa sekä kustannustehokkuus että turvallisuus”, Monni summaa.

LK Porras

LK Porras Oy valmistaa, toimittaa ja asentaa teräskierreportaita, suoria teräsportaita ja niihin liittyviä rakenteita teollisuudelle ja rakentajille. Tuotteet valmistetaan Pohjois-Savossa Leppävirralla, jossa perheyrityksemme perustettiin vuonna 1974.

Valmistamme myös rappuralleja. Tilaa rappuralli kätevästi verkosta suoraan mittaan.

Katso videolta miten Suomen nopein porrastoimittaja toimii