Turvallisuus ja hyvinvointi on jokaisen työpaikalla työskentelevän asia

LK Porras panostaa työturvallisuuteen, joka heijastuu koko toimintaamme. Teollisuudessa yhteistyö muiden yritysten kanssa korostaa tarvetta turvallisille työympäristöille. Pyrimme vahvaan työturvallisuuskulttuuriin, joka edistää henkilöstön hyvinvointia ja tekee yhteistyöstä tuloksellisempaa.

Teollisuusala on tunnettu monista mahdollisuuksistaan, mutta myös haasteistaan, erityisesti työturvallisuuden suhteen. Työturvallisuus onkin tärkeässä roolissa LK Portaalla, koska hyvä työturvallisuus heijastuu kaikkeen toimintaamme niin työpaikan sisällä mutta myös toimittamiemme tuotteiden kautta.

Teollisuuden tuotanto ja niin myös LK Porras on osa laajempaa verkostoa, jossa eri toimialojen yritykset ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tässä yhteydessä korostuu työturvallisuuden tärkeys, erityisesti silloin kun eri yritykset työskentelevät yhdessä samalla työmaalla tai toteuttavat projekteja yhteistyössä.

LK Porras pyrkii luomaan vahvaa työturvallisuuskulttuuria, joka vaikuttaa työntekijöiden osaamiseen, asenteisiin ja käyttäytymiseen turvallisuuskysymyksissä. Tällainen kulttuuri edistää henkilöstön työhyvinvointia ja tekee yhteistyöstä tuloksellisempaa. Etenkin LK Portaan tuotannon puolella tehdään jatkuvasti työtä turvallisemman työskentelyn eteen ja etsitään parempia ja turvallisempia toimintatapoja. Teollisuuden hallitiloissa onkin usein erityisiä riskejä, jotka vaativat huolellista suunnittelua, valvontaa ja toimintaa. Työturvallisuuskulttuuria kehitetään LK Portaalla yhteisön sisällä työskenneltäessä ja vuorovaikutuksessa kaikkien osapuolten kanssa.

Asennuskeikoilla turvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota

Portaiden ja muiden terästuotteiden asennukset ovat olennainen osa monia projektejamme ja työturvallisuus työmailla lähtee jo ihan kuorman purusta ja haalauksesta lähtien. Portaita asentaessa ammattitaito on tärkeässä roolissa ja myös muut työmaan käyttäjät pitää ottaa huomioon monessa vaiheessa. Portaita asentaessa ollaan usein myös korkealla, jolloin onkin ensiarvoisen tärkeää tietää miten ja miksi asioita tehdään ja kiinnitetään huomiota turvalliseen tekemiseen.  Asianmukaisesti asennetut portaat ovat keskeinen tekijä työntekijöiden ja kaikkien käyttäjien turvallisuuden varmistamisessa kohteissa jatkossakin.

Mielen hyvinvointi tärkeässä roolissa kokonaisturvallisuudessa

Työturvallisuus ei kuitenkaan rajoitu pelkästään fyysiseen turvallisuuteen. Myös työntekijöiden mielen hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää ja tämä heijastuu usein myös fyysiseen turvallisuuteen. Tarjoamme kattavaa tukea ja resursseja työntekijöillemme, jotta he voivat tuntea olonsa turvalliseksi työskennellessämme LK Portaalla. ”Mitä kuuluu?” onkin yksi tärkeimmistä kysymyksistä niin työpaikalla kuin muuallakin. Turvallisuus ja hyvinvointi on jokaisen työpaikalla työskentelevän asia.

Työturvallisuus teollisuudessa on kokonaisvaltainen pyrkimys, joka vaatii sitoutumista ja yhteistyötä kaikilta osapuolilta. LK Porras on ylpeä siitä, että voimme olla mukana edistämässä turvallisuutta teollisuusympäristöissä. Yhdessä voimme tehdä teollisuusalan työympäristöstä entistä turvallisemman ja viihtyisämmän kaikille.

LK Porras

LK Porras Oy valmistaa, toimittaa ja asentaa teräskierreportaita, suoria teräsportaita ja niihin liittyviä rakenteita teollisuudelle ja rakentajille. Tuotteet valmistetaan Pohjois-Savossa Leppävirralla, jossa perheyrityksemme perustettiin vuonna 1974.

Valmistamme myös rappuralleja. Tilaa rappuralli kätevästi verkosta suoraan mittaan.

Katso videolta miten Suomen nopein porrastoimittaja toimii